OSTUTINGIMUSED LUMO.EE E-POES

 

 

  1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja Lumo e-poe omanik Lumo Trade OÜ e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Lumo e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Lumo Trade OÜ on õigustatud Lumo.ee e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.Lumo.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.Lumo.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Lumo Trade OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

 

  1. Hinnad

2.1. Lumo e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.
2.2. Hinnad ei sisalda käibemaksu kuna Lumo Trade OÜ pole käibemaksukohuslane.

 

  1. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Uuenda ostukorvi“.Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile„Edasi”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.

3.2. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.3. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Lumo Trade OÜ arvelduskontole.
3.4. E-poes sooritatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel (E-R kl 8.00-18.00). Kui tellimuse esitamise aeg jääb hiljemaks kui reedel kl 14, toimub tellimuse vormistamine järgneval esmaspäeval. Kehtib ka “tulen kaubale ise järele” tarnevaliku puhul.

 

  1. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
4.2. Toodete eest saate tasuda hetkel:
1) Ainult arve alusel.
2) Pangalinkide kaudu
3) Paypal kontoga
4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.
4.4. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.

 

  1. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile.
5.2. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal või pakiautomaati 3 tööpäeva jooksul juhul kui teid pole teavitatud teisititalitamisest. Laosolevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 1-3 päeva.

5.3. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Lumo Trade OÜ ja transpordiettevõte ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud. Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

 

  1. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Lumo e-poe elektronposti aadressile info@lumo.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades e-poe infotelefonil, mille number on veebilehel www.lumo.ee.
6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu, saates Lumo e-poe aadressile info@lumo.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga, oma arvelduskonto numbriga ning aadressiga, kuhu tellitud toode teilliti, või helistades infotelefonil.
6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu ja transpordi eest tasutud summa. Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4., 6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel.
6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt.
6.5. Lumo e-poel on õigus paluda kliendil tagastamise kulud ise kanda ning klient võib tagastamise viisi seetõttu ise valida.
6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Lumo Trade OÜ-st; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, Lumo Trade OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Lumo Trade OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Lumo Trade OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

 

  1. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Lumo Trade OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt Võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2a. ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest.
7.2. Lumo e-poe operaator Lumo Trade OÜ ei vastuta:
1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Lumo Trade OÜ kulul.
7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

 

  1. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Lumo Trade OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Lumo Trade OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Lumo Trade OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Lumo Trade OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Lumo Trade OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 

  1. Muud tingimused

9.1. Kõiki Lumo e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Lumo Trade OÜ-l puudub neile juurdepääs.
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.3. Teie ja Lumo Trade OÜ vahel seoses Lumo e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või muudesse õigusorganitesse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

  1. Diskleimer

10.1 Tootepildid võivad olla illustratiivse tähendusega kuid anname endast parima, et tagada ausa tooteesitluse.
10.2 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Lumo Trade OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.
10.3 Lumo e-pood jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis.
10.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud.