OSTUKAITSE

Sinu ostusooritused, isiklik info ning õigused on kaitstud Eesti Vabariigi põhiseadusega ning veebikaubandust reguleeriva seadusandlusega.

 

E-kaupluse veebilehel peab olema selgelt leitav ja loetav vähemalt järgmine info:

 

 •  ettevõtte nimi, asukoht, e-posti aadress ja telefoninumber, kuhu probleemide puhul saab pöörduda; (KTS § 4 lg 1 p 11).
 • ostuprotsessi kirjeldus tarbija jaoks. (lepingu sõlmimise tehnilised etapid – VÕS § 62 1).
 • kaupade eest tasumise protsess
 • Müügitingimused peavad olema kirjeldatud selgelt, tarbijale üheselt arusaadavalt ja esitatud eesti keeles (TKS § 4 lg 4).
 • Lepingutingimused tuleb tarbijale esitada selliselt, et tal on võimalik neid salvestada ja taasesitada (VÕS § 62 1 lg 5).
 • kauba lõpphind, ühkuhind ja saatmiskulud; (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14.04.2004 määrus nr 76).
 • tellimuse tühistamise ja toote tagastamise tingimused;
 • pretensiooni esitamise õiguse ja/või garantii tingimused;
 • kui kaua võtab aega kauba kohalejõudmine;
 • kes on vastutav tagastamiskulude kandmise eest;
 • reklamatsiooni esitamise vorm kodulehel;
 • millistel eesmärkidel töödeldakse klientide isikuandmeid ja kellele on e-kauplejal õigus andmeid edastada.
 • Seadusest tarbija kahjuks kõrvalekalduvad kokkulepped on keelatud (VÕS § 62).
 • Igal e-poel peab olema määratud üks vastutav isik isikuandmete töötlemiseks